KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY:
Rejestracje na Konferencji w trybie „LATE SUBMISSION” przyjmujemy do 10.06.

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 13.06.

Szczegółowy program Konferencji jest dostępny TUTAJ

Uniwersytet Wirtualny jest to odbywająca się corocznie prestiżowa konferencja naukowa, organizowana przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydarzenie to skupia czołowych specjalistów z szeroko rozumianego e-learningu, reprezentujących wiodące ośrodki naukowo-dydaktyczne w Polsce i na świecie.

Specjalnym tematem tegorocznej Konferencji będzie „Wiedza i nauczanie w obliczu idei transhumanizmu”

Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

Termin: 20-21 czerwca 2018

Adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159, budynek 34, 02-776 Warszawa

Tel: 0-22 59 35 851

Otwarcie konferencji 20.06, godz. 10:15

Zamknięcie konferencji 21.06 godz. 18:00

WWW: http://vu.sggw.pl/

Email: vu@sggw.pl


https://www.facebook.com/virtualuniversity2018/

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, których interesuje tematyka e-edukacji, a w szczególności:

 1. pracowników uczelni i szkół zainteresowanych nowymi technologiami w edukacji,
 2. specjalistów korporacji i firm zajmujących się prowadzeniem szkoleń dla pracowników,
 3. specjalistów firm produkujących i sprzedających narzędzia portali edukacyjnych,
 4. specjalistów firm produkujących i sprzedających oprogramowanie i sprzęt wspomagający projektowanie wirtualnych laboratoriów,
 5. pracowników instytucji zajmujących się edukacją,
 6. dziennikarzy i publicystów zainteresowanych nowymi technologiami w edukacji w szczególności kształceniem na odległość,
 7. wszystkich zainteresowanych zastosowaniem Internetu i multimediów w edukacji.

Zapraszamy do współpracy w konferencji wszystkie firmy zainteresowane szeroko pojętą  e-edukacją a w szczególności następującymi tematami:

 1. systemy zarządzania nauczaniem,
 2. platformy edukacyjne,
 3. oprogramowanie wspierające e-uczenie się i e-nauczanie,
 4. zastosowanie technologii informacyjnych i multimediów,
 5. kształcenie kadr przy użyciu narzędzi i metod e-edukacji,
 6. narzędzia ewaluacji nauczania,
 7. laboratoria wirtualne,
 8. Web 2.0 i E-Learning 2.0,
 9. kształcenie ustawiczne.

Tematyka konferencji.

 • Nowe trendy w e-edukacji w Polsce, Europie i na świecie,
 • E-nauczanie w szkołach, uczelniach i firmach,
 • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty e-edukacji
 • Portale edukacyjne, platformy e-nauczania, laboratoria wirtualne,
 • Zastosowania multimediów i sztucznej inteligencji w e-edukacji,
 • Rola e-edukacji w kształceniu ustawicznym,
 • Zarządzanie wiedzą w uczelni przy użyciu środków elektronicznych.

Oraz w ramach Dnia Transhumanistycznego h+:

 • Nauczanie maszynowe a nauczanie człowieka – współpraca czy rywalizacja?,
 • Internet rzeczy (IoT) a zarządzanie wiedzą i nauczanie,
 • Technologia ubieralna (wereable devices) w e-edukacji.