Uniwersytet Wirtualny jest to odbywająca się corocznie prestiżowa konferencja naukowa, organizowana przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydarzenie to skupia czołowych specjalistów z szeroko rozumianego e-learningu, reprezentujących wiodące ośrodki naukowo-dydaktyczne w Polsce i na świecie.

Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

Termin: 20-21 czerwca 2018

Adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159, budynek 34, 02-776 Warszawa

Tel: 0-22 59 35 851

Otwarcie konferencji 20.06, godz. 10:15

Zamknięcie konferencji 21.06 godz. 18:00

WWW: http://vu.sggw.pl/

Email: vu@sggw.pl


https://www.facebook.com/virtualuniversity2018/

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, których interesuje tematyka e-edukacji, a w szczególności:

 1. pracowników uczelni i szkół zainteresowanych nowymi technologiami w edukacji,
 2. specjalistów korporacji i firm zajmujących się prowadzeniem szkoleń dla pracowników,
 3. specjalistów firm produkujących i sprzedających narzędzia portali edukacyjnych,
 4. specjalistów firm produkujących i sprzedających oprogramowanie i sprzęt wspomagający projektowanie wirtualnych laboratoriów,
 5. pracowników instytucji zajmujących się edukacją,
 6. dziennikarzy i publicystów zainteresowanych nowymi technologiami w edukacji w szczególności kształceniem na odległość,
 7. wszystkich zainteresowanych zastosowaniem Internetu i multimediów w edukacji.

Zapraszamy do współpracy w konferencji wszystkie firmy zainteresowane szeroko pojętą  e-edukacją a w szczególności następującymi tematami:

 1. systemy zarządzania nauczaniem,
 2. platformy edukacyjne,
 3. oprogramowanie wspierające e-uczenie się i e-nauczanie,
 4. zastosowanie technologii informacyjnych i multimediów,
 5. kształcenie kadr przy użyciu narzędzi i metod e-edukacji,
 6. narzędzia ewaluacji nauczania,
 7. laboratoria wirtualne,
 8. Web 2.0 i E-Learning 2.0,
 9. kształcenie ustawiczne.

Tematyka konferencji.

 • Nowe trendy w e-edukacji w Polsce, Europie i na świecie,
 • E-nauczanie w szkołach, uczelniach i firmach,
 • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty e-edukacji
 • Portale edukacyjne, platformy e-nauczania, laboratoria wirtualne,
 • Zastosowania multimediów i sztucznej inteligencji w e-edukacji,
 • Rola e-edukacji w kształceniu ustawicznym,
 • Zarządzanie wiedzą w uczelni przy użyciu środków elektronicznych.

Oraz w ramach Dnia Transhumanistycznego h+:

 • Nauczanie maszynowe a nauczanie człowieka – współpraca czy rywalizacja?,
 • Internet rzeczy (IoT) a zarządzanie wiedzą i nauczanie,
 • Technologia ubieralna (wereable devices) w e-edukacji.