Uncategorized

Uniwersytet Wirtualny jest to odbywająca się corocznie prestiżowa impreza, organizowana przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydarzenie to skupia czołowych specjalistów z szeroko rozumianego e-learningu, reprezentujących wiodące ośrodki naukowo-dydaktyczne