Informacja o opłatach

Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi 400 zł

Opłata obejmuje:
1. prawo do uczestnictwa w sesjach,
2. materiały konferencyjne,
3. napoje i ciastka w przerwach obrad,
4. dwa obiady,
5. udział w uroczystej kolacji w dniu 20.06.2018.

Opłata studencka za udział w Konferencji wynosi 200zł i obejmuje punkty 1-4.

Wpłaty proszę dokonywać na konto:

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
ul. Nowoursynowska 166; 02-787 Warszawa
Bank PKO S.A. O/Warszawa
nr konta: 96 1240 6003 1111 0000 4944 6049
tytułem: 507-20-130400-Q00016-99 Imię i Nazwisko uczestnika