Kontakt z organizatorami

Adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, budynek 34, 02-776 Warszawa
Tel: 0-22 59 35 851
Email: vu@sggw.pl