Faktury za udział w Konferencji

Szanowni Państwo!

Osoby, które potrzebują faktury za udział w Konferencji proszone są o przesłanie maila na adres:

fakturyVU@sggw.pl

W mailu należy podać:

  1. Imiona i nazwiska osób, za których udział jest wnoszona opłata, wraz z kwotami opłaty za każdą osobę.

  2. Kwotę całkowitą faktury.

  3. Nazwę i adres płatnika wraz z numerem NIP.

Faktury będą wysłane pocztą.