Harmonogram konferencji

  • Tytuł i streszczenie do 31.05.2018
  • Akceptacja 7.06.2018
  • Wpłaty do 15.06.2018
  • Przesyłanie prezentacji 15.06.2018
  • Pełne treści 14.09.2018