Komitet Organizacyjny

  • dr inż. Tomasz Woźniakowski – przewodniczący
  • mgr inż. Tomasz Minkowski – v-ce przewodniczący
  • dr Luiza Ochnio
  • dr Piotr Łukasiewicz
  • mgr Robert Budzyński
  • dr Rafik Nafkha